เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

นางสาวภิมพธู  เป็งสม

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป